Empericals Kennel

Vi är två barndomsvänner Alexandra Tränk och Kim Jonsson som insåg att vi hade samma intressen och värderingar rörande shelties.

Vi beslutade oss för att starta en kennel tillsammans, med liten uppfödning av shetland sheepdog i hemmiljö.
Vårt mål är att avla fram sunda, friska, rastypiska och vackra hundar med god mentalitet.
Vi HD, ED röntgar samt Patella undersöker våra hundar. Vi ögonlyser hundarna som går i avel vartannat år.