Tikarna på Empericals

                                Leiah

      Pensionär

                          (CERT)

                     

Nova
   Pensionär 

 (R-CERT)

                     

                            Bella

Pensionär

                     (Excellent)